Parkeren in de Binnenstad Oost in Groningen. Bekijk hier de parkeertarieven en de tijden wanneer betaald parkeren geldt.

Maximale parkeerduur

De xaximale parkeertijd in Binnenstad Oost is : 1,2, of 3 uur - kijk op de parkeerautomaat.

Tarieven betaald parkeren Binnenstad Oost

Kosten: € 4,00 per uur

Tijden betaald parkeren Binnenstad Oost

maandag t/m woensdag 09:00 - 22:00 uur
donderdag t/m zaterdag 09:00 - 00:00 uur
zon- en feestdagen 12:00 - 17:00 uur

Gratis Parkeren

(gratis parkeren op eerste paas-, pinkster- en kerstdag).

Parkeerzone Binnenstad Oost

Belzone: 3004 / 3005 / 3026

Gebied betaald parkeren Binnenstad Oost

Het gebied met betaald parkeren wordt begrensd door: de straten Bloemstraat, Bloemsingel (vanaf hoek Bloemstraat tot en met het perceel met huisnummer 8b), Oostersingel, Oostersingeldwarsstraat, Steentilkade, Damsterkade, Oosterkade, Voor ‘t voormalig Klein Poortje en de middellijn van de waterwegen Oosterhaven, Schuitendiep en Turfsingel.

Uitzonderingen:

1. De Nieuweweg is tijdens winkelopeningstijden* niet beschikbaar voor: 1. houders van een parkeervergunning en 2. voor bezoek dat gebruik maakt van een bezoekers­ pas. *(ma t/m vrij 10.00­18.00 uur, don van 10.00­21.00 uur, zat van 10.00­17.00 uur en zon van 12.00­17.00 uur). Dit houdt in dat binnen de genoemde tijden een parkeer­ vergunning en/of bezoekerspas niet geldig is. Natuurlijk mag u wel in de Nieuweweg parkeren. U dient dan echter een parkeerticket te halen bij de automaat.
2. Met de bezoekerspas kan geparkeerd worden op alle beschikbare parkeerplaatsen in het gebied. De enige uitzondering hierop zijn de parkeerplaatsen bedoeld voor vergunninghouders. Deze parkeerplaatsen zijn op straat met een bord en in de kaart met rood aangegeven.

Parkeerzone Binnenstad Oost Groningen Centrum

Meer info klik op de plattegrond of bekijk de kaart op volledig scherm

Let op: De kaart is indicatief. Voor de exacte parkeertijden en parkeertarieven controleer altijd de parkeerautomaat!